Logo Smart CTC

ONS AANBOD

CTC by Hilde Jacobs beschikt over een uitgebreid aanbod aan coaching en trainingen. De meest belangrijke vindt u alvast in onderstaande lijst. Het is daarnaast eveneens mogelijk om een training op maat uit te werken wanneer het gaat om een erg specifiek thema.

TRAININGEN

1. Commerciële Workshops

BASIC SELLING SKILLS

Wordt u de baan op gestuurd zonder enige of met beperkte commerciële achtergrond of ervaring? Start u uw verkoopgesprek met het voorstellen van uw oplossing? Vindt u het moeilijk om de juiste vragen te stellen? Verlopen uw gesprekken vlot tot op het moment dat er moet afgesloten worden? Krijgt u te weinig input van de klant? De training Basic Selling Skills helpt u om het verkoopgesprek op een doordachte en gestructureerde manier te voeren. Alle fasen in het gesprek worden onder de loep genomen. Voor elke fase worden de do’s en de absolute don’ts besproken.

ADVANCED SELLING SKILLS

"Als u altijd doet wat u altijd gedaan hebt, zal u altijd krijgen wat u altijd gehad hebt”. De omgeving verandert evenals de wensen van de klant. Hebt u al jarenlang dezelfde aanpak, dan is het wellicht opportuun om die methodiek eens onder de loep te nemen en te bekijken of dat er geoptimaliseerd kan worden.

CONSULTATIVE SELLING

Succesvol verkopen vertrekt vanuit een vertrouwensbasis. Sleutelsuccesfactoren zijn begrijpen wat de klant nodig heeft, meedenken met de klant en de boodschap op maat van de klant brengen. De klant koopt immers geen product, dienst of idee meer, de klant wil een oplossing. De training Consultative Selling helpt u om als een echte partner mee te denken met de klant en behoeften te detecteren waarvan de klant zich wellicht niet bewust is.

SUCCESVOL PROSPECTEREN

Vindt u het makkelijker om te gaan met bestaande klanten dan nieuwe klanten te bezoeken? Stelt u prospectiebezoeken steeds uit omdat er vragen van bestaande klanten binnenkomen die voorgaan? Veel verkopers herkennen zich in bovenstaand scenario. Weet dat u veel meer te verliezen hebt bij bestaande klanten dan bij potentiële nieuwe. In de training “succesvol prospecteren” worden tips aangereikt om prospectie op een optimale manier te kunnen uitvoeren ten voordele van jouw succesratio.

CLOSE THE DEAL

Heeft u na het voeren van een goed verkoopgesprek het gevoel dat er niets concreet uit voortvloeit? Bent u assertief tot op het moment dat u moet vragen om het commitment van de klant? Herkent u afsluitsignalen die de klant geeft? De training Close the Deal helpt u om afsluitsignalen te herkennen. Indien u het verkoopgesprek juist aanpakt, zitten er automatisch afsluitmomenten in. De juiste technieken worden aangereikt.

COMMERCIËLE ASSERTIVITEIT

Komt u vaak bij een klant buiten met het gevoel dat het een lose-win situatie is? U doet werkelijk ALLES om de klant tevreden te stellen? Durft u open te spreken met een klant, ook al verschilt u van standpunt? Kunt u op een assertieve manier van mening verschillen?   De training Assertief Communiceren helpt u om op een constructieve manier uw standpunt duidelijk te maken en een open gesprek aan te gaan met de klant.

EFFECTIEF COMMUNICEREN

Vaak doen we onze mond open en hopen dat er iets zinnig uitkomt. Nadien kost het enorm veel moeite om de brokken te lijmen die we gemaakt hebben. Het is aangewezen om zich bewust te zijn van de communicatiestijl en de gevolgen hiervan. Zeker in interacties met klanten en/of collega’s kan er veel tijd bespaard worden door effectief te communiceren. In deze training wordt inzicht gegeven in de communicatiestijl en de consequenties hiervan in interacties. Er worden communicatieregels aangereikt die elke stijl van communiceren optimaliseert.

KLACHTENBEHANDELING

Optimale klachtenbehandeling is essentieel om de relatie met de klant te onderhouden en te versterken. Hoe moet u reageren als de klant erg boos of zelfs agressief reageert? Hoe brengt u slecht nieuws op een constructieve manier ? Hoe gaat u om met klanten die wel erg persoonlijk worden? Van waar komen de emotionele reacties? De training “klachtenbehandeling” geeft inzicht in de reactie van de klant en reikt tips en tricks aan om hiermee op een constructieve, oplossingsgerichte manier mee om te gaan.

KLANTGERICHT TELEFONEREN

Telefoneren maakt ongetwijfeld een heel groot deel van uw professionele context uit. De meeste contacten met klanten verlopen telefonisch. Wat ervaart een klant aan de telefoon als u een offday hebt? Waarmee maakt u impact aan de telefoon? Wat verwacht een klant van u als gesprekspartner aan de andere kant van de lijn? De training “ klantgericht telefoneren” reikt tips en tricks aan om op een klantvriendelijke en klantgerichte manier te communiceren met de klant.

TELEFONISCH AFSPRAKEN MAKEN

Heeft u het moeilijk om afspraken vast te krijgen? Krijgt u vaak te horen dat u de zoveelste bent die belt? Wordt u afgewimpeld met de vraag eerst een mail te sturen? Klinken argumenten als “ik heb geen tijd”, “ik heb geen interesse”, “ik ben tevreden met mijn huidige partner” u vertrouwd in de oren. De training “telefonisch afspraken maken” reikt een structuur en de nodige tips aan om de succesratio bij het bellen voor afspraken te verhogen.

COMM. DENKEN & HANDELEN VOOR BINNENDIENSTMEDEWERKERS

Onderzoek heeft uitgewezen dat het imago van een bedrijf meer bepaald wordt door de contacten met de binnendienstmedewerkers van een bedrijf dan wel met de verkopers. De manier waarop u de klant te woord staat is dus allesbepalend voor het imago van het bedrijf, ook al heeft u geen face-to face contact met de klant. De training “commercieel denken en handelen voor binnendienstmedewerkers” geeft inzichten die helpen om de klant steeds op een professionele klantvriendelijke manier te woord te staan.

THE BEHAVIORAL INTERVIEW

Bent u op zoek naar een nieuwe medewerker in uw team en wordt u in de aanwervingsprocedure betrokken om de potentiële kandidaat te screenen? Heeft u geen HR achtergrond en stelt u daarom de evident vraag “welke zijn uw plus- en minpunten”? Heeft u na een wervingsgesprek weinig zicht op de effectieve competenties van de kandidaat? Beslist u eerder op buikgevoel dan op rationele bewijzen? De training “The Behavorial Interview” geeft houvast voor eenieder zonder HR achtergrond om de optimale vragen te stellen zodat u op een gefundeerde manier de juiste beslissing kan nemen.

2. Workshops Persoonlijke Ontwikkeling

TIME MANAGEMENT

Heeft u het gevoel dat uw agenda bepaald wordt door anderen? Gebeurt het dat u op het einde van de dag geen enkel item op uw to do-lijst kan schrappen doordat er constant onvoorziene omstandigheden zijn opgetreden? Start u met de taken die u graag doet en stelt u de minder aangename uit? Komt u ’s avonds thuis na een lange werkdag, propt u de maaltijd in de mond om vervolgens terug achter de laptop te kruipen? Heeft u het gevoel dat u met niets anders dan werk bezig bent? Krijgt u wel eens opmerkingen als “mijn papa/mama heeft geen tijd om naar mijn sportwedstrijd te komen kijken?” De training Time Management helpt u om een perfect evenwicht tussen uw privé- en professionele activiteiten te vinden en uw activiteiten in termen van efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren.

ASSERTIEF COMMUNICEREN

Zegt u vaak ja terwijl u neen bedoelt? Bent u steeds degene die andere collega’s uit de nood helpt ten koste van het eigen takenpakket? Hebt u vaak het gevoel dat u op het moment zelf niet of niet genoeg reageert en komt de juiste repliek pas achteraf in u op? Moet u veel tijd investeren in de heropbouw van relaties door uw directe manier van communicatie? Durft u op de juiste manier uitkomen voor jouw mening? De training Assertieve Communicatie helpt u om op een constructieve manier uw standpunt en/of gevoelens duidelijk te maken zonder de grenzen van het aanvaardbare van de gesprekspartner te overschrijden.

INSIGHTS DISCOVERY

Insights Discovery is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties, communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. Het Insights Discovery Profiel is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en in anderen krijgen.

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is een persoonlijkheidsvragenlijst waarmee u uzelf beter leert kennen. Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het beschrijft de voorkeuren van iemand en toont aan hoe medewerkers zich gedragen en waarom ze zich zo gedragen. MBTI is een veel gebruikte methodiek om bijvoorbeeld inzichten te krijgen in de persoonlijke talenten van werknemers, om de communicatie te optimaliseren of in kader van teamwerking de verschillende persoonlijkheden binnen een team te kunnen beschrijven. Op basis hiervan kunnen binnen het team afspraken over de manier van samenwerking gemaakt worden.

3. Communicatie Workshops

BASIC PRESENTATION SKILLS

Wat maakt een presentatie een goede boeiende presentatie? Wat hebt u nodig om een publiek te boeien en blijvend te boeien? Hoe kan u op een impactvolle manier uw boodschap overbrengen? In deze training krijgt u antwoorden op alle bovenstaande vragen. Er wordt aandacht besteed aan de structuur van een goede presentatie, aan de non-verbale communicatie. Elke trainee ontvangt feedback over de individuele sterke punten en de mogelijke valkuilen.

ADVANCED PRESENTATION SKILLS

Wat maakt een presentatie een goede boeiende presentatie? Wat hebt u nodig om een publiek te boeien en blijvend te boeien? Hoe kan u op een impactvolle manier uw boodschap overbrengen? In deze training krijgt u antwoorden op alle bovenstaande vragen. Er wordt aandacht besteed aan de structuur van een goede presentatie, aan de non-verbale communicatie. Elke trainee ontvangt feedback over de individuele sterke punten en de mogelijke valkuilen.

ELEVATOR PITCH

We zijn gewend om lang te praten en veel details te beschrijven. Hierdoor is het ontzettend moeilijk om ineens alleen de kernboodschap over te brengen. Indien u in een zeer korte tijdspanne interesse wenst op te wekken voor uzelf, idee, project , … kan u maar beter voorbereid zijn. De elevator is een korte maar krachtige presentatie waarin u uzelf in ongeveer 60 seconden presenteert. Hoe kan u in zo’n korte tijd een boodschap overbrengen op een manier waarop het publiek overtuigd raakt? In deze training worden tips en tricks aangereikt om een overtuigende pitch te maken en te brengen.

4. Management Workshops

COACH THE COACH

Indien u als salesmanager een team van verkopers aanstuurt, is het coachen van de verkopers een essentieel onderdeel van uw taak. Hoe coacht u verkopers? Op welke punten kan u ze opvolgen? Welke documenten gebruikt u hier het best voor? Hoe organiseert u de feedbackgesprekken op een zodanige manier dat de medewerkers gemotiveerd zijn om bij te sturen? Deze training richt zich naar managers, opleiders en interne coaches die hun eerste stappen zetten in het meer gestructureerd aanpakken van coaching.

COACHING

1. Persoonlijke Coaching

Persoonlijke Coaching voorziet een individuele begeleiding die gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. Het rendement van Persoonlijke Coaching is veel groter dan om het even welke andere vorm van opleiding of training. Persoonlijke Coaching is ideaal wanneer u in specifieke situaties of voor bepaalde persoonlijke aandachtspunten/valkuilen op heel korte termijn optimaal rendement wilt behalen.

2. Field Coaching

Commerciële buitendienstmedewerkers worden vanuit een observerende positie gevolgd. Doelstelling is om heel gerichte feedback te geven over de prestaties on-the-field, om daarna geïndividualiseerde tips aan te reiken die het professioneel presteren optimaliseren. Fieldcoachings zijn ideaal om als opvolging voor een salestraining te voorzien, zodat zowel het rendement van de training als het individuele rendement wordt verhoogd.

3. Labo Coaching

Labocoachings zijn compacte workshops waarin aangereikte kennis en tips onmiddellijk worden toegepast. Vertrekbasis zijn concrete situaties of specifieke werkpunten die vertaald worden naar cases. Deze cases worden gesimuleerd in een veilige omgeving (=labo). Met gebruik van de camera wordt de situatie naderhand bekeken, geanalyseerd en feedback gegeven. Aan de hand van vraagstelling wordt de medewerker ertoe aangezet om te reflecteren over de eigen prestaties. Tips worden aangereikt om de prestaties te optimaliseren.

OP ZOEK NAAR EEN GEPASTE TRAINING, COACHING OF WORKSHOP VOOR UW SALESTEAM?

CONTACTEER ONS

ONZE KLANTEN

Hieronder vindt u enkele van onze referenties terug. Onderstaande bedrijven kwamen bij CTC by Hilde Jacobs ten rade voor coachings, trainingen of workshops.

 • qmusic
  Qmusic
 • carglass
  Carglass
 • concentra
  Concentra
 • vtm
  VTM
 • metro
  Metro
 • kbc
  KBC
 • reynaers
  Reynaers
 • mcdonalds
  McDonalds
 • delhaize
  Delhaize
 • proximus
  Proximus
 • delijn
  De Lijn
 • cocacola
  Coca Cola
 • deloitte
  Deloitte
 • xandres
  Xandres